Tailwind Crowd Blog

Kredietverlening aan het MKB: matig risico, aantrekkelijke rendementen.

Posted by Tailwind Crowd Team on Nov 3, 2016 10:40:39 AM

Midden- en kleinbedrijven zijn een essentiële onderdelen van de economie. Zij vervullen niet alleen een rol in het ondersteunen van de economie maar ook in het herstel ervan, aldus Jan Hommen bestuursvoorzitter van ING. De zogenaamde ‘corporates of tomorrow’ zijn belangrijk voor de werkgelegenheid, economische groei en de algemene ecosysteem van de Nederlandse economie.

Hoe deze bedrijven financiering verkrijgen verschilt enorm. Over het algemeen zijn vormen van aandelen of leningen het meest populair. Dit behalen zij door banken, Venture Capital funds en Angel Investors. Er bestaat echter een grote imperfectie in de markt, een zogenaamde funding gap, waar bedrijven de mogelijkheid niet hebben om een lening te verkrijgen van de traditionele financiële instituties. De reden voor deze imperfectie is veelal te wijten aan asymmetrische informatie aan beide kanten waardoor toegevoegde waarde niet alleen voor beide partijen maar ook voor de algehele economie verloren gaat (Kraemer-Eis & Lang, 2015). Er lijkt genoeg financiering aanwezig te zijn voor MKB’s van Angel Investors en Venture Capitalists, maar een efficiënte match tussen deze twee partijen ontbreekt vooralsnog.

Bankleningen zijn de populairste vormen betreffende financiering door leningen. Hier wordt echter hetzelfde probleem geconstateerd. Sommige bedrijven binnen het MKB hebben niet de informatie beschikbaar die banken de nodige zekerheid kunnen bieden, waardoor vaak kredietwaardige bedrijven toch de deur worden gewezen.

 

Kredietverlening door crowdlending


Dit probleem roept dus op om na te denken over oplossingen. Een opmerkelijk feit is dat in het algemeen landen waar deze problemen het grootst zijn ook de sterkste groei van crowdfunding vertonen. Ook bekend als de nieuwe vorm van financiering, crowdfunding biedt een hoognodige alternatief op de traditionele paradigma en kan er voor zorgen dat meer ondernemingen de financiering kunnen behalen die zij nodig hebben, ten gunste van de algehele samenleving.

Niet alleen is deze form van financiering voor het MKB gunstig voor de ondernemers, er is ook voor investeerders voordeel uit te halen. Investeren in crowdlending projecten kan helpen met de diversificatie van de portfolio van investeerders. Los hiervan is het rendement dat zij hier uit kunnen halen veelal hoger dan de traditionele vormen. Bij Tailwind Crowd bijvoorbeeld halen investeerders een rendement op tussen de 6% en 10%. Zelfs als de defaults in rekening worden gebracht (de projecten die het uiteindelijk niet op kunnen brengen om de lening terug te betalen) blijft dit rendement hoger dan als zij zouden investeren door traditionele vormen. De risico’s worden zoveel mogelijk beperkt door projecten te voorzien van risicoprofielen zodat investeerders snel en simpel kunnen beoordelen of het project in kwestie aan hun eisen voldoen. Een algemeen vereiste voor crowdlending modellen, specifiek die van Tailwind Crowd, is dat de bedrijven going concern zijn. Dit houdt in dat het kredietwaardige bedrijven zijn die al een enige jaren bestaan en bewezen winst genereren. De investering zal gebruikt worden voor capital expenditure en working capital verbeteringen. In kort, investeren in lening projecten is zowel gunstig voor ondernemers, de samenleving en investeerders.

Het is niet voor niets dat crowdfunding ook wel het ‘nieuwe investeren’ wordt genoemd.

Wordt hier deel van de gemeenschap en zorg er voor dat uw investeringen veilig en verstandig worden gediversifieerd.

Account Aanmaken

Topics: Tailwind Crowd, Dutch Crowdfunding, Investors, Investor Community, Loan, Lending campaign, Lending-Based Crowdfunding, Investor Lending, Crowdlending