Tailwind Crowd Blog

Kredietverlening aan het MKB: matig risico, aantrekkelijke rendementen.

Posted by Tailwind Crowd Team on Nov 3, 2016 10:40:39 AM

Midden- en kleinbedrijven zijn een essentiële onderdelen van de economie. Zij vervullen niet alleen een rol in het ondersteunen van de economie maar ook in het herstel ervan, aldus Jan Hommen bestuursvoorzitter van ING. De zogenaamde ‘corporates of tomorrow’ zijn belangrijk voor de werkgelegenheid, economische groei en de algemene ecosysteem van de Nederlandse economie.

Read More

Topics: Tailwind Crowd, Dutch Crowdfunding, Investors, Investor Community, Loan, Lending campaign, Lending-Based Crowdfunding, Investor Lending, Crowdlending

Pensioenfonds ABP verhoogt investeringen in startups/MKB's - fintech werkt als etalage

Posted by Tailwind Crowd Team on Oct 7, 2016 5:18:21 PM

Investeren in de toekomst – start-ups hebben de focus


Het is al een tijd bekend dat ondernemerschap goed is voor de economie. Naast het feit dat ondernemers op pad gaan om problemen op te lossen waar ze vaak zelf mee kampen, zorgen zij voor een stroom van innovatieve producten en diensten die onze kenniseconomie ten goede komen.
 
Zo lijkt het dus goed nieuws dat het pensioenfonds ABP hun investeringen in Nederlandse start-ups nog verder gaat uitbreiden met €300 miljoen. Dit heeft als gevolg dat het investeringsfonds waar ABP het geld onder brengt, Inkef Capital, nu maar liefst een half miljard euro in totaal heeft ontvangen van ABP om te investeren in Nederlandse ondernemers. Daardoor worden zij de grootste investeerder in Nederlandse startups.
Opmerkelijk is dat pensioenfondsen als het ware maar één groot doel hebben, dat vroeger niet samenging met investeringen in startups. Hoewel Voorzitter Corien Wortmann-Kool uitlegt dat economische ontwikkeling en werkgelegenheid belangrijke punten zijn om te verbeteren door investeren, blijft het belangrijkste punt natuurlijk het optimale rendement behalen voor de deelnemers van ABP. Startups en MKB's zijn dus niet alleen belangrijk om in te investeren vanuit een sociaaleconomische oogpunt, zij kunnen ook voor investeerders interessant zijn die alleen op zoek zijn naar een bovengemiddeld rendement. De fintech industrie waarin Tailwind Crowd zich bevind biedt dus de perfecte mogelijkheid aan om de bedrijven als het ware te presenteren voor de grote investeerders. Dit is iets wat Tailwind Crowd nu aan het verwezenlijken is met partnerschappen met professionele investeringsbedrijven. 
 
Read More

Topics: Tailwind Crowd, Dutch Crowdfunding, Investors, Lending Project, Investor Community, Loan, Lending campaign, Lending-Based Crowdfunding, Investor Lending, Crowdlending

Investing in Lending-Based Campaigns – Easier than you think

Posted by Tailwind Crowd Team on Jun 13, 2016 9:13:29 PM

 Invest in Projects that are of Interest to You and Earn Attractive Returns!

iWhen investing in a lending-based crowdfunding campaign, the project owner represents his/her company on crowdfunding platforms such as Tailwind Crowd. These are usually small to medium size enterprises that are looking for alternative ways to grow their business. The process is simple for investors to get involved; all that is required of you is to create your Tailwind account online and then choose the projects you would like to invest in, according to your personal preference.

Although the increase has been stronger in the UK and USA, crowdfunding in the Netherlands has been growing healthily over recent years. For example, transactions in 2014 were approximately €63 million and this had increased to an impressive €128 million in 2015! 

As an investor, there are many reasons for you to invest in a lending-based crowdfunding campaign. It is unlike any other investment in today’s market.

10 Reasons for the Investor to Choose Lending-Based Crowdfunding

1.     ROI ranges from 6% to 12%

2.     Monthly Interest Payments

3.     Secure a transparent and easy-to-use e-wallet environment for your funds and your returns

4.     Dashboards where you can track all the investments in different projects as well as the ROI expected

5.     Different risk assessments are carried out; including internal and third party assessment on the projects. You can also receive additional information on the projects upon request

6.     Live pitch and Q&A sessions online and offline with the entrepreneurs

7.     Typically, an investor will only fund a portion of the loan and spread the amount they wish to lend over many different businesses. This method has potential for an attractive and steady return whilst reducing risk through multiple borrowers.

8.     Your investment can help bring products to market that might not otherwise get funded through the traditional channels.

9.     Crowd funding allows you to invest in all types of small and medium sized enterprises, this could be all types of products, industries and causes.

10.  Using a trustworthy crowdfunding platform such as Tailwind Crowd is advised. They will provide complete transparency. This means they will provide all parties with as much information about their products up front as well as providing a safe and secure platform for your investment with an ongoing support network in place.

Crowdfunding lending is an increasingly popular way for growing businesses to get the investment required to succeed. Here are some of the benefits you will gain from launching a crowdfunding lending-based campaign:

Read More

Topics: Tailwind Crowd, Dutch Crowdfunding, Portfolio diversification, Lending campaign, ROI, Lending-Based Crowdfunding, Investor Lending, Crowdlending